Skapa material

Det är i redigeringsläget du skapar ditt material. Du kan göra helt nytt material eller använda material från biblioteket och göra egna anpassningar.  Med hjälp av menyerna:  bild, ljud, text, bakgrunder och interaktiva uppgifter skapar du ditt material, klicka här för att se film.

Alla bilder kan bl.a. vridas, anpassas i storlek och tilldelas ett ljud. Du hittar alla bilderna under bildarkivet, Skoltavlans egna bilder kan även visas direkt i redigeringsläget.

Skoltavlans egna bilder. I Skoltavlan ingår ett antal bilder som är exklusivt framtagna för Skoltavlan. Fokus för bilderna är underlätta skapandet av material som innehåller bokstäver/matematiska symboler och för NO åk 1-3.

  • Bildarkiv. I Skoltavlan ingår också ett arkiv av bilder som är fria att använda.
  • Ladda upp egna bilder. Om du inte hittar en bild som passar ditt ändamål i arkivet eller bland skoltavlans egna bilder kan du ladda upp bilder som du själv har skapat eller som är fria att använda. Tänk på att du inte får ladda upp upphovsrättsskyddat material.

Ljud

Du kan antingen lägga till ett ljud på valfri plats på arbetsytan, eller välja att koppla ett ljud till en bild som du har placerat på arbetsytan. Vidare finns bilder med automatiska funktioner.

  • Skoltavlans egna ljud. I Skoltavlan ingår ett antal ljudfiler som är anpassade för användning med Skoltavlan. Fokus för ljudfilerna är underlätta skapandet av material som innehåller bokstäver/matematiska symboler och för NO åk 1-3.
  • Bildarkiv. I Skoltavlan ingår också ett arkiv av ljudfiler som är fria att använda.
  • Ladda upp eller spela in egna ljudfiler. Om du inte hittar en ljudfil som passar ditt ändamål i arkivet eller bland skoltavlans egna ljud kan du ladda upp ljudfiler som du själv har skapat, skapa nya ljudfiler direkt i skoltavlan eller ladda upp ljudfiler som är fria att använda. Tänk på att du inte får ladda upp upphovsrättsskyddat material.

Text

Skoltavlans textverktyg är framtaget för att passa alla. Det finns 4 typsnitt att välja mellan där det förvalda typsnittet rekommenderas för dyslektiker. Du kan ändra storlek på texten, välja textens färg, öka avståndet mellan bokstäverna och göra texten fetmarkerad eller kursiv. Texten sparas sedan i separata textrutor och du kan alltid i efterhand välja att justera dina inställningar.

Bakgrunder

I Skoltavlan finns även ett urval av användbara bakgrunder som förenklar framtagandet av tydliga och strukturerade material. Du kan välja att ha en enfärgad bakgrund eller att använda bakgrunder med färdiga rutnät, linjerade bakgrunder eller med rader och kolumner av rutor. Många av bakgrunderna är framtagna utifrån vanliga upplägg på arbetsmaterial.

Interaktiva uppgifter

I skoltavlan kan du också skapa interaktiva uppgifter. De interaktiva uppgifterna som nu finns är flervalsuppgifter, bild eller text. Här skapar du uppgifter med en fråga och flera val, där ett eller flera av alternativen är korrekt. På sikt kommer flera typer av interaktiva uppgifter finnas tillgängliga i Skoltavlan.

Dela material

Skoltavlan ger dig unika möjligheter att dela material med andra. Du kan dela material på tre olika sätt.

  • Dela med biblioteket. När du väljer att dela med biblioteket blir du en del i utvecklingen av framtidens läromedel. Allt material som delas med biblioteket blir direkt tillgängligt för alla skoltavlans användare. Läs mer om biblioteket här. 
  • Dela med lärare. Du kan också välja att dela ditt material med andra lärare. Du kan förstås dela ditt material både med biblioteket och med andra lärare på din skola. Du skickar med en kommentar till materialet när du delar med andra lärare. Kanske har du en bra idé kring hur din kollega kan använda materialet, eller så vill du skicka några uppmuntrande ord.
  • Dela med elever. Genom att dela ditt material med dina elever öppnar du dörren till en ny väg till inlärning. Använd interaktiva uppgifter, dela material där eleverna själva skapar innehållet. Endast fantasin sätter gränser! När du delar till dina elever skickar du med ett meddelande, detta kan göras på individnivå eller t.ex. till en hel klass, eller till en särskild undervisningsgrupp.