Skoltavlan Plus

Vad är Skoltavlan Plus?

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. I plattformen finns det mer än 500 undervisningsmaterial och du kan även anpassa samt skapa eget material.

Ta del av interaktivt material från Biblioteket

I Biblioteket finns ett stort utbud av interaktivt undervisningsmaterial inom en rad olika ämnen och nytt material tillkommer kontinuerligt. Material från Biblioteket kan du antingen använda direkt eller snabbt modifiera efter dina elevers behov.

Skapa eget interaktivt undervisningsmaterial

I Skoltavlan Plus kan du enkelt skapa interaktivt undervisningsmaterial. Du kan använda den bank av bilder och ljud som finns i Skoltavlan eller använda egna bilder och ljudklipp. Du kan givetvis också utgå ifrån undervisningsmaterial från Skoltavlans Bibliotek och skräddarsy det efter egna önskemål.

Följ dina elevers arbete

Med Skoltavlan Plus kan du smidigt dela undervisningsmaterial med dina elever som kan träna antingen i app- eller webbversion av Skoltavlan. Läs mer här om hur du kan följa elevernas resultat.