Vad är Skoltavlan?

Utvecklat utifrån aktuella läroplaner för anpassad skola

Skoltavlan är en plattform med undervisningsmaterial som kan användas på interaktiva skärmar, iPad, Chromebook, PC och Mac. Skoltavlan Plus riktar sig till elever i anpassad skola, elever i grundskolan i behov av särskilt stöd samt nyanlända elever.

Stora delar av innehållet i Skoltavlan är framtaget med stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska, begreppsträning, ämnesområden och övrigt.

Skoltavlan är utvecklat utifrån aktuella läroplaner för anpassad skola. De interaktiva övningarna kan både användas enskilt för färdighetsträning och i grupp för att stimulera diskussion och samarbete. 

Dessutom finns det i allt material tydliga bilder och inläst tal som gör att Skoltavlan också lämpar sig för nyanlända elever samt elever med behov av särskilt stöd i grundskolan.

Framtaget i Sverige

Allt innehåll i Skoltavlan är utvecklat i Sverige och materialet vidareutvecklas kontinuerligt vid behov. Såväl programmering som illustrationer och utformning av innehåll görs i Sverige. Eleverna kommer därför känna igen t.ex. hur ett mjölkpaket ser ut, men också vilka djur, växter och teman som presenteras och du som lärare har alltid möjlighet att lämna feedback direkt till oss som utvecklar Skoltavlan. Allt svenskt tal är inspelat i Sverige med en svensk röstskådespelare.

Alla människors lika värde

I läroplanen för anpassad skola ställs höga krav på att motverka diskriminering och att främja jämställdhet och alla människors lika värde. Detta perspektiv har varit och är ständigt närvarande i utvecklingen av innehållet i Skoltavlan. Genomgående görs medvetna val i både utformande av text, bilder, beskrivningar och innehåll för att uppfylla dessa krav.

Ta del av interaktivt material från biblioteket

I Biblioteket finns ett stort utbud av interaktivt undervisningsmaterial inom en rad olika ämnen och nytt material tillkommer kontinuerligt. Material från Biblioteket kan du antingen använda direkt eller snabbt modifiera efter dina elevers behov. Kontakta oss gärna om du har förslag och idéer på material du skulle vilja se i Biblioteket.

Skapa eget material!

I Skoltavlan kan du snabbt och smidigt skapa övningar. 

Så här går det till: 

  1. Välj bilder och namn på gruppen av övningar du vill skapa. 
  2. Välj vilka typer av övningar du vill skapa. 
  3. Välj generella inställningar för övningarna. 

Tips! Du kan även ladda upp egna bilder med ljud för material du vill skapa.