Skoltavlan Plus

Vad är Skoltavlan Plus?

Skoltavlan Plus är en plattform där du kan enkelt kan skapa, dela och hämta interaktivt undervisningsmaterial. Med Skoltavlan Plus kan du själv välja det material dina elever/dina barn ska få tillgång till i Skoltavlan, oavsett om ni använder app- eller webbversion av Skoltavlan.

Ta del av interaktivt material från Biblioteket

Biblioteket är Skoltavlans hjärta där du hittar innehåll skapat av lärare från hela landet. I Biblioteket finns också innehåll skapat av pedagoger och lärare som har bjudits in av Skoltavlan för att skapa lektioner utifrån utvalda teman. I Biblioteket finns ett stort utbud av interaktivt undervisningsmaterial inom en rad olika ämnen och nytt material tillkommer kontinuerligt. Material från Biblioteket kan du antingen använda direkt eller snabbt modifiera efter dina elevers behov.

Skapa eget interaktivt undervisningsmaterial

I Skoltavlan Plus kan du enkelt skapa interaktivt undervisningsmaterial. Du kan använda den bank av bilder och ljud som finns i Skoltavlan eller använda egna bilder och ljudklipp. Du kan givetvis också utgå ifrån undervisningsmaterial från Skoltavlans Bibliotek och skräddarsy det efter egna önskemål.

Följ dina elevers arbete

Med Skoltavlan Plus kan du smidigt dela undervisningsmaterial med dina elever som kan träna antingen i app- eller webbversion av Skoltavlan. Vidare kan du enkelt:

  • Följa varje elevs arbete och utveckling
  • Dela undervisningsmaterial till grupper eller klasser
  • Kommentera och ge feedback på elevernas arbete