Vad är Skoltavlan Plus?

Utvecklat utifrån aktuella läroplaner för anpassad skola

Skoltavlan Plus är en plattform med undervisningsmaterial som kan användas på interaktiva skärmar, iPad, Chromebook, PC och Mac. Skoltavlan Plus riktar sig till elever i anpassad skola, elever i grundskolan i behov av särskilt stöd samt nyanlända elever.

Stora delar av innehållet i Skoltavlan Plus är framtaget med stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska, begreppsträning, ämnesområden och övrigt.

Skoltavlan Plus är utvecklat utifrån aktuella läroplaner för anpassad skola. De interaktiva övningarna kan både användas enskilt för färdighetsträning och i grupp för att stimulera diskussion och samarbete. Merparten av övningarna i Skoltavlan Plus går att använda med kontaktstyrning.

Dessutom finns det i allt material tydliga bilder och inläst tal som gör att Skoltavlan Plus också lämpar sig för nyanlända elever samt elever med särskilda behov i grundskolan.

Framtaget i Sverige

Allt innehåll i Skoltavlan Plus är utvecklat i Sverige och materialet vidareutvecklas kontinuerligt vid behov. Såväl programmering som illustrationer och utformning av innehåll görs i Sverige. Eleverna kommer därför känna igen t.ex. hur ett mjölkpaket ser ut, men också vilka djur, växter och teman som presenteras och du som lärare har alltid möjlighet att lämna feedback direkt till oss som utvecklar Skoltavlan Plus. Allt svenskt tal är inspelat i Sverige med en svensk röstskådespelare.

Alla människors lika värde

I läroplanen för anpassad skola ställs höga krav på att motverka diskriminering och att främja jämställdhet och alla människors lika värde. Detta perspektiv har varit och är ständigt närvarande i utvecklingen av innehållet i Skoltavlan Plus. Genomgående görs medvetna val i både utformande av text, bilder, beskrivningar och innehåll för att uppfylla dessa krav.

Ta del av interaktivt material från biblioteket

I biblioteket finns ett stort utbud av interaktivt undervisningsmaterial inom en rad olika ämnen och nytt material tillkommer kontinuerligt. Material från Biblioteket kan du antingen använda direkt eller snabbt modifiera efter dina elevers behov. Kontakta oss gärna om du har förslag och idéer på material du skulle vilja se i biblioteket.

Följ dina elevers aktivitet

Med Skoltavlan Plus kan du smidigt dela undervisningsmaterial med dina elever oavsett om de använder app- eller webbversion av Skoltavlan. Du kan sedan smidigt följa varje elevs aktivitet. Klicka här för mer information.