SKOLTAVLAN

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. I rådande virustider då flera elever kan behöva stanna hemma från skolan så har alla särskolor fri tillgång till Skoltavlan Plus fram till och med den 15 maj.