Skoltavlan

Ett läromedel
för elever
i behov av
särskilt stöd

Vad är Skoltavlan?

Anpassa undervisningen utifrån dina elevers behov

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för elever i anpassad skola, elever i grundskolan som har behov av särskilt stöd samt nyanlända elever. Skoltavlan är utvecklat utifrån aktuella läroplaner, övningarna kan både användas enskilt för färdighetsträning och i grupp för att stimulera diskussion och samarbete. Du kan även anpassa samt skapa eget material.

frog_00
elephant_00

Vad är unikt med Skoltavlan?

Utvecklat i Sverige

Allt innehåll i Skoltavlan är utvecklat i Sverige och materialet vidareutvecklas kontinuerligt vid behov. Dessutom har du som lärare alltid möjlighet att lämna feedback direkt till oss som utvecklar Skoltavlan.

Såväl programmering som illustrationer och utformning av innehåll görs i Sverige. Eleverna kommer därför känna igen t.ex. hur ett mjölkpaket ser ut, men också vilka djur, växter och teman som presenteras. Allt svenskt tal är inspelat i Sverige med en svensk röstskådespelare.

Hur ser det ut?

Övningar från Skoltavlan

Stora delar av innehållet i Skoltavlan är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska, begreppsträning och ämnesområden.

Aktuellt om Skoltavlan

För att hålla dig uppdaterad prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig längst ner på sidan.

stenaldern

Stenåldern!

Nu finns det ett flertal material om stenåldern i Skoltavlan. Du hittar övningarna i kategorin Övrigt i Biblioteket. 

För elever i behov av särskilt stöd

Vill du testköra
Skoltavlan?

car_00