SKOLTAVLAN

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. Nyhet! Nu finns det adaptiva övningar i Skoltavlan.