Skoltavlan

Ett läromedel
för elever med
särskilda behov

Vad är Skoltavlan?

Anpassa undervisningen utifrån dina elevers behov

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för elever i anpassad skola, elever i grundskolan med särskilda behov samt nyanlända elever. Skoltavlan är utvecklat utifrån aktuella läroplaner, övningarna kan både användas enskilt för färdighetsträning och i grupp för att stimulera diskussion och samarbete. Du kan även anpassa samt skapa eget material.

frog_00
elephant_00

Vad är unikt med Skoltavlan?

Utvecklat i Sverige

Allt innehåll i Skoltavlan är utvecklat i Sverige och materialet vidareutvecklas kontinuerligt vid behov. Dessutom har du som lärare alltid möjlighet att lämna feedback direkt till oss som utvecklar Skoltavlan.

Såväl programmering som illustrationer och utformning av innehåll görs i Sverige. Eleverna kommer därför känna igen t.ex. hur ett mjölkpaket ser ut, men också vilka djur, växter och teman som presenteras. Allt svenskt tal är inspelat i Sverige med en svensk röstskådespelare.

Hur ser det ut?

Övningar från Skoltavlan

Stora delar av innehållet i Skoltavlan är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska, begreppsträning och ämnesområden.

Aktuellt om Skoltavlan

För att hålla dig uppdaterad prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig längst ner på sidan.

musik4

Musik!

I Biblioteket, under övrigt, finns det nu en kategori på temat musik. I materialen så presenteras bland annat centrala ...

För elever med särskilda behov

Vill du testköra
Skoltavlan?

car_00