GDPR

Vad gäller för Skoltavlans behandling av personuppgifter enligt GDPR?

Genom hög säkerhetsnivå och kryptering av all persondata kan vi säkerställa att personuppgifter inte sprids utanför systemet. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part och personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. I juridisk mening är vi personuppgiftsbiträde till den huvudman som är personuppgiftsansvarig.

PUB-avtal

Hur gör jag för att teckna ett PUB-avtal för Skoltavlan?

För att upprätta ett PUB-avtal behöver vi namn på personuppgiftsansvarige, det vill säga namn på skola/kommun, organisationsnummer till skola/kommun, adress till skola/kommun samt namn och en mailadress till kontaktperson angående GDPR hos personuppgiftsansvarige.

För att upprätta ett personuppgiftsavtal kontakta oss på info@skoltavlan.nu