Finn lika 4

Finn lika – med möjlighet att välja bilder!

Nu finns det en helt ny variant av Finn lika i Skoltavlan! Under inställningarna kan du bland annat välja antal svarsalternativ, typ av belöningar samt bakgrund.  

Välj bilder! Ändra eller att byt ut bilderna i övningen genom att trycka på Redigera efter att du hämtat materialet till Mitt material. Klicka här för en kort guide.