Sortera

Med Sortera kan du skapa övningar där eleven ska sortera in bilder och/eller text i kategorier. Först väljer du vilka kategorier som ska finnas i övningen. Du hittar förslag på kategorier med anpassade bilder i bildarkivet i mappen “Sortera”. Välj 1-4 bilder att sortera till.

När du har placerat ut bilderna som ska bli kategorier så markerar du en bild. När du har en bild markerad klickar du på den färgade kvadraten med en siffra i. Du kommer då se en symbol med denna kvadrat nedanför bilden. Du bläddrar mellan kategorierna genom att klicka på pilarna.

Sedan placerar du ut de bilder som ska höra till varje kategori. När en bild är markerad så klickar du på den färgade cirkeln med en siffra i. Du kommer då att se en symbol med den färgade cirkeln nedanför bilden.

När du är klar klickar du på disketten längst upp till höger för att spara. Om du vill prova övningen så klickar du på knappen för Elevläge.

Inställningar

Klicka på den blå rutan med en prick i för att ändra inställningar för placering och antal bilder. Du kan välja att 1-4 bilder visas i taget eller att alla bilder som ska sorteras visas (*). Du kan också välja om bilderna ska visas där du har placerat ut dem, eller om de ska visas centrerat nedtill i bild. Slutligen kan du välja belöning: tal och vinjett, tal, vinjett eller avaktivera.

Återgå till startsidan om interaktiva uppgifter.