English_2

Skapa egna övningar på engelska!

Om du hämtar en Finn lika, Bingo eller Memory-övning som är på engelska från biblioteket så kan du nu skapa egna övningar på engelska. Ändra bilderna i övningen genom att trycka på Redigera efter att du har hämtat materialet till Mitt material. Klicka här för att komma till guider.