musik4

Musik!

I Biblioteket, under övrigt, finns det nu en kategori på temat musik. I materialen så presenteras bland annat centrala musikbegrepp, fakta om instrument samt övningar där eleverna får öva på att känna igen hur olika instrument låter.