stava till ordet

Stava till ordet!

Nu finns det nya övningar för att öva på att stava. På varje sida ska eleven bygga ett ord. När sidan öppnas så visas bokstäverna i ordet i slumpvis ordning nedtill på skärmen. Eleven ska dra bokstäverna till rätt ställe. Knappen för inställningar finns uppe i högra hörnet inuti övningen.

Under kategorin svenska så finns övningarna för att stava indelade utifrån svårighetsgrad. Exempelvis innehåller första övningen “Stava till ordet – 1” enbart ord med konsonanterna S, L, R, N, V, M, K, B, T, F och vokalerna A, O, E, I och att antalet bokstäver är max tre.