De trre små grisarna 4

De tre små grisarna

Efter önskemål finns nu även sagan de tre små grisarna i Skoltavlan.

I den första versionen av sagan så presenteras texten uppdelad i mindre delar. Varje del består av en mening eller delar av en mening. Eleven väljer själv när den vill gå vidare. Eleven kan få texten uppläst igen genom att markera den. När texten blir uppläst så fetmarkeras den. På flera ställen i sagan så kommer det även ett antal frågor om texten som just har presenterats.

I den andra versionen “sagostund” läses texten upp automatiskt och utan frågor. 

För att kunna arbeta med sagan på flera sätt finns även kopieringsunderlag. Dels finns alla karaktärerna från sagorna att skriva ut var för sig. Dessutom finns bilder för varje sida så att man tillsammans med eleverna kan träna på att sätta bilderna i rätt ordning. Slutligen finns också texten separat om du vill läsa sagan till bilderna som du har skrivit ut.