Villkor för att dela

Genom att lägga upp material i Skoltavlan accepterar du vad som anges i våra Allmänna Villkor avseende delat material. Detta innebär bland annat du ger Skoltavlan och andra användare rätt att fritt använda, ändra och bearbeta det material som du har skapat i Skoltavlan, utan rätt till ersättning. Du medger också att Skoltavlan publicerar av dig framställt material utan angivelse av ditt namn.