Vad är Skoltavlan Junior?

För barn i förskola och F-3

Skoltavlan Junior är en digital plattform med interaktiva övningar för barn i förskola och F-3. Skoltavlan Junior kan användas på SMART Board, iPad, Chromebook, PC och MAC. De interaktiva övningarna är indelade i kategorierna svenska, matematik, engelska och övrigt. Skoltavlan Junior är utvecklat med hänsyn till både förskolans och grundskolans läroplaner.  Allt material innehåller  tydliga bilder och inläst tal som gör att Skoltavlan Junior också lämpar sig för nyanlända barn. 

Enkelt att komma igång

Med Skoltavlan Junior registreras inga namn eller andra uppgifter kopplade till elever och därför krävs inga avtal som reglerar personuppgifter. Skoltavlan Junior innehåller istället 30 unika profilbilder så att varje elev kan ha sin egen profil. Allt material i Skoltavlan Junior är tillgängligt för alla användare och det går därför snabbt att skifta fokus för eleverna.

Klicka på prova på knappen här bredvid för att komma direkt till Skoltavlan Junior. OBS! Du behöver inte skapa ett konto för att prova på. 

Grupp

Skoltavlan Junior lämpar sig utmärkt att använda i grupp och alla övningar fungerar på SMART Board. Det finns både informationstexter som kan användas för genomgångar av ett område och renodlade träningsövningar där eleverna får möjlighet att träna en specifik färdighet.

Utvecklat i Sverige

Allt innehåll i Skoltavlan Junior är utvecklat i Sverige och materialet vidareutvecklas kontinuerligt vid behov. Såväl programmering som illustrationer och utformning av innehåll görs i Sverige. Eleverna kommer därför känna igen t.ex. hur ett mjölkpaket ser ut, men också vilka djur, växter och teman som presenteras och du som lärare har alltid möjlighet att lämna feedback direkt till oss som utvecklar Skoltavlan Junior. Allt tal är inspelat i Sverige med en svensk röstskådespelare.

Alla människors lika värde

I läroplanerna för såväl förskola som grundskola ställs höga krav på att motverka diskriminering och att främja jämställdhet och alla människors lika värde. Detta perspektiv har varit och är ständigt närvarande i utvecklingen av innehållet i Skoltavlan Junior. Genomgående görs medvetna val i både utformande av text, bilder, beskrivningar och innehåll för att uppfylla dessa krav.

Svenska

I Skoltavlan Junior finns ett stort utbud av övningar för att lära sig svenska. Det finns bland annat övningar där eleven får träna på alfabetet och att känna igen ord och bokstäver. Dessutom finns material där olika ord presenteras med text, bild och tal, samt material där eleven ska träna på att känna igen vad som rimmar. I många av övningarna kan du välja om eleven ska träna med gemener eller versaler.

 

Matematik

Skoltavlan Junior innehåller mer än 70 adaptiva övningar som fokuserar på grundläggande matematik. Varje övning innehåller 10 nivåer och nivån anpassas automatiskt till varje elev. Dessutom finns presentationer där olika begrepp och områden förklaras.

De centrala delarna i både förskolans och förskoleklassens läroplaner täcks in av materialen i Skoltavlan Junior. Vidare så innehåller Skoltavlan Junior grundläggande delarna av kursplanen för matematik i årskurs 1-3. Områden som kan tränas är bland annat klockan, antalsuppfattning, naturliga tal och talkamrater.

Engelska

I Skoltavlan Junior finns material som täcker in ett stort antal vanliga ord sorterat utifrån ett antal teman. För varje ord finns en mening och det finns också för varje tema ett antal
påståenden och frågor som ska stimulera till samtal och dialog. Alla ord och meningar finns både i text och inspelade med brittisk engelsk röstskådespelare.

Dessutom finns ett antal sagor, texter om barn i olika delar av världen och blandade övningar. 

Övrigt

I kategorin övrigt hittar du en variation av övningar. I kategorin gåtor ska eleven på olika sätt utifrån en beskrivning välja rätt alternativ. Det finns också en kategori med texter om vanliga svenska högtider, de fyra årstiderna och bilder och ord som förknippas med varje årstid. Utöver detta finns bland annat också övningar för att träna på färger, motsatsord och återvinning.