Nu finns maskoter

Hej! Nu har vi lagt till två maskotar till Skoltavlan, en katt och en apa. Alla bilder till maskotarna går att nå via bild- och ljudarkivet. I ljudarkivet har maskorbilderna nya röster som du gärna får använda. Exempel på material från Biblioteket som använder maskotarna är: “Vilket djur börjar på”, “Hitta ordet” och “Addition talblock 1”.