sva13

Svenska som andraspråk

Det finns nu utifrån önskemål flera material särskilt framtagna för elever som har svenska som andraspråk. I materialen får eleverna lära känna två barn som berättar om sig själva, sina familjer och vardagliga rutiner.