Snabbskapa

Snabbskapa är det nya sättet att snabbt skapa nytt material i Skoltavlan. Under våren kommer flera typer av Snabbskapa att lanseras. Nedan följer beskrivning av de fyra första: Läs och välj rätt bild, Lyssna och välj rätt bild, Sortera och Trycka-hända.