Ljudinspelning

Genom att klicka på mikrofonen kommer du till verktyget för ljudinspelning. Klicka på Spela in för att starta ljudinspelning. Klicka sedan på stopp när du är klar. Innan du sparar ljudet kan du välja att ange ett namn på inspelningen och om du vill koppla en bild till ljudet. Om du inte väljer att koppla en bild så används en ljudsymbol som standardbild. Klicka på bocken för att spara ljudinspelningen till ljudarkivet.

Återgå till startsidan om redigerarläget.