Lyssna och välj rätt bild

Klicka på skapa nytt från startsidan och välj sedan Snabbskapa – Lyssna och välj rätt bild. Välj först ett namn och gör en beskrivning. Du kan också välja att göra en beskrivning för eleven och ange taggar. Klicka sedan på nästa och välj skolform och ämne. Klicka till sist på Spara för att gå vidare och skapa övningen.

Sedan gör du dina inställningar och val. Välj vilka bilder du vill ha, mall, hur många bilder som ska visas på varje sida, text till startsidan och hur ofta du vill att en belöningsanimation ska visas. Klicka till sist på spara och visa för att se hur materialet kommer att se ut. När du är nöjd med övningen klickar du det röda krysset för att återgå till din startsida.