Importera lärare

Här nedan följer en snabb guide för hur du lägger till flera lärare samtidigt.

För att lägga till lärare behöver du ha behörighet som Admin på din skola. När du har loggat in på Skoltavlan klickar du på Admin längst ner i högra hörnet. Klicka på lärare. Klicka sedan på importera. Här klistrar du in en lista på de lärare som ska importeras (t.ex. från Excel).

Listan ska vara i 5 kolumner med följande information i respektive kolumn:

  • första kolumnen – lärarens namn
  • andra kolumnen – e-postadress
  • tredje kolumnen – unika användarnamn (kan vara samma som elevnamn om ej upptaget)
  • fjärde kolumnen – lösenord
  • femte kolumnen – roll (Lärare eller Admin)

Uppgifter för en lärare kan sedan ändras genom att markera läraren ur listan.