Lägga till en elev i appen

Här beskrivs hur du gör om du enbart vill ha en elevs profil i appen. Om du vill lägga till flera elever i appen samtidigt, klicka här för guide.

Alternativ 1. Använda elevens e-postadress

  1. Lägg till dina elever i admin och inkludera unika e-postadresser för eleverna.
  2. Logga in med elevens e-postadress och lösenord när du startar appen.

Alternativ 2. Utan att ange elevens e-postadress

  1. Lägg till dina elever i admin utan att ange e-postadresser (namn på elev, användarnamn och lösenord är de uppgifter som krävs).
  2. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord när du startar appen.
  3. Klicka sedan på verktygssymbolen och välj ”Lägg till användare” och sedan ”Elev/barn” och skriv in elevens uppgifter (OBS! Användarnamn och lösenord behöver vara samma som du angett i admin)
  4. Klicka sedan på verktygssymbolen och på ”Ta bort en användare” och välj din profil. Nu är det klart och enbart eleven finns i appen.