Appen

Appen är fylld med interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och särskola. Du hittar allt material genom att klicka på Biblioteket. Du kan även skapa eget material i appen genom att klicka på Skapa nytt. Vidare så kan du i appen dela material med elever antingen från Biblioteket eller som du själv skapat. Klicka här för att komma till filmer om hur du använder Skoltavlan med iPad.

Nyhet! Nu kan du använda kontaktstyrning i appen, klicka här för mer information.

Lägga till lärare och elever

I appen så kan du även lägga till elever direkt eller lägga till elever som du tidigare lagt till i webbversionen av Skoltavlan. Du kan på varje iPad bestämma vilka elever och lärare som ska kunna gå in på sina profiler.

  • Klicka här för att se hur du lägger till flera elever samtidigt i appen.
  • Klicka här om du enbart vill att en elevs profil ska finnas i appen.

Inställningar och val

I appen kan du också göra följande:

När du lägger till användare så kan du välja att skapa en ny elev eller lärare eller att importera flera elever samtidigt från din domän.

I appen kan du välja om eleverna ska ha tillgång till Biblioteket eller inte och du kan också välja att endast visa en del av varje elevs material när de är inloggade. Till exempel om du under en vecka vill att en elev ska fokusera på ett fåtal övningar.