Anpassa material

Genom att klicka på knappen Redigera beskrivning och inställningar så kan du göra förändringar i ett material som du har hämtat eller skapat.

Information – fritext

Följande information kan ändras på vänster sida:

 • Titel – vad materialet ska heta.
 • Beskrivning – här ger du en kort beskrivning av materialet.
 • Beskrivning för elev – här skriver du den text eleven/eleverna ska få när de öppnar sitt material (OBS! denna beskrivning kan ändras för varje elev när du delar eller ska ge kommentarer).
 • Taggar – här kan du lägga till taggar för att andra lätt ska hitta ditt material om du delar det med Biblioteket.

Information – välj alternativ

På höger sida väljer du sedan:

 • Skolform – vilken skolform materialet är riktat till.
 • Ämne – vilket ämne materialet i huvudsak täcker.
 • Anpassat för – här anger du om materialet är anpassat för någon specifik grupp.
 • Läroplan – här kan du välja att koppla materialet till centralt innehåll i läroplanen. Du får automatiskt alternativ som hör till det ämne och den skolform som du har valt. Genom att klicka på ”i” kommer du till Skolverkets hemsida med läroplanen för aktuell skolform.

Klicka på bild för att se större

Elevinställningar

Här väljer du hur materialet ska presenteras för elever.
Helskärmsläge – detta är standardinställningen, då får eleven materialet presenterat i helskärm. Det passar material där eleven ska svara genom att klicka eller där eleven enbart ska flytta på bilder.

Redigerarläge – detta läge är bra att använda när eleven antingen själv ska skapa material eller när du vill att eleven ska använda bilder eller ljud som du lagt i lektionsmappar. Om du väljer redigerarläge så kan du välja vad eleven ska se.

För både helskärmsläge och redigerarläge kan du sedan välja vad eleven ska kunna göra. Standard för helskärm är att inget är valt och för redigerarläge är det att allt är valt.

 • Spara (spara sker i så fall automatiskt).
 • Flytta – eleven kan flytta på alla objekt som inte är fästa.
 • Radera – eleven kan ta bort objekt.

Välj bild, välj mapp och övrigt

Du kan sedan välja en unik ikonbild till materialet genom att antingen välja en bild från bildarkivet eller ladda upp en egen bild.

Du kan också välja att lägga materialet i en mapp. Du kan antingen skapa en ny mapp eller välja mellan befintliga mappar som du redan har skapat.

Under övrigt kan du välja om du vill att vinjetter ska spelas upp eller inte. Om du väljer ”inga vinjetter” så kommer de ljudfiler som finns i Skoltavlans ljudarkiv med ”vinjett” i namnet inte att spelas upp. Slutligen kan du välja att aktivera talsyntes för all text i materialet. Här kan du välja svensk eller engelsk talsyntes.

 

Återgå till start av manual.