Vad är Skoltavlan?

Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för elever i förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. I Skoltavlan kan du enkelt skapa, dela och hämta interaktivt undervisningsmaterial. Skoltavlan finns både i webbversion och som app. I webbversion så kan du hämta, skapa och dela material som du och dina elever antingen kan använda i app- eller webbversionen av Skoltavlan.