Startsidan – Elev

På startsidan har eleven det material som lärare har delat med eleven. du på vänster sida.  På höger sida visas mer information om materialet och det meddelande som läraren har skrivit. Eleven kan öppna det markerade materialet genom att klicka på öppna. Efter att eleven har klickat på öppna så visas materialet på det sätt som läraren har valt.

Längst upp finns två knappar. Knappen längst uppe till vänster används för att logga ut. Genom att klicka på i kommer du till denna informationssida.