Spela in video

Genom att klicka på videokameran med en röd prick till höger i bild i “Skapa fritt” kommer du till läget “Spela in video”.

För att spela in en video så klickar du på den röda knappen. Tänk på att du kan spela in högst 10 sekunder, tryck på stoppknappen när du vill avsluta inspelningen för att förhandsgranska och spara. När det har gått 10 sekunder så avslutas inspelningen automatiskt och du kan då förhandsgranska och spara.

Tänk på att det kan ta en stund innan filen för förhandsgranskning är klar.

Innan du sparar så väljer du ett namn på inspelningen och du kan om du vill också koppla en bild från bildarkivet till inspelningen. När du har gjort dina val och är nöjd med inspelningen så klickar du på den den gröna knappen för att spara videon.