Sortera

Klicka på skapa nytt från startsidan och sedan på Snabbskapa – Sortera. Välj ett namn och gör en beskrivning. Du kan också välja att göra en beskrivning för eleven och ange taggar. Klicka sedan på nästa och välj skolform och ämne. Klicka till sist på spara för att gå vidare och skapa övningen.

Sedan gör du dina inställningar och val. Välj vilka bilder du vill ha som symbol för respektive kategori. Du kan ha upp till fyra kategorier på varje sida. Lägg sedan till de bilder som ska sorteras in i respektive kategori. Längst ner kan du bläddra mellan sidorna i övningen. Du kan ha upp till åtta sidor i en övning.

Vidare kan du göra följande val: (1) välja mall, (2) om det ska vara tal till bilderna eller ej, (3) vilken text som ska visas på startsidan och (4) hur ofta en belöningsanimation ska visas.

Klicka till sist på spara och visa för att se hur materialet kommer att se ut. När du är nöjd med övningen klickar du det röda krysset för att återgå till din startsida.