Slumpning av serier

I sidhanteraren kan du välja att gruppera sidorna i ett material för att kunna slumpa delar av materialet. Slumpning av sidor möjliggör att skapa material där du varvar statiska sidor med sidor som slumpas. Du kan också slumpa sidor i grupper. Detta gör att du t.ex. kan skapa där det först är en statisk informationssida, sedan uppgifter där förstasidan i varje uppgift innehåller frågan och andrasidan innehåller feedback vid korrekt svar. Sedan kan du lägga en ny statisk sida och fortsätta med en rad uppgifter med grupperade sidor. Se nedan för tydliggörande exempel.

Exempel 1

I exemplet nedan är sidan 1-3 inte en del av en serie. Dessa sidor kommer då att presenteras i samma ordning varje gång. Alltså först sidan 1, sen sidan 2 och till sist sidan 3. De efterföljande sidorna alltså sidorna 4-9 är grupperade 2 och 2 i tre olika serier. Detta innebär att när eleven bläddrar från sidan 3 så kommer serie A, B eller C att presenteras. Alltså antingen sidan 4-5, 6-7 eller 8-9. Sidan 10 tillhör ingen serie.

När de tre serierna A,B,C har presenterats och eleven klickar till nästa sida så kommer sidan 10 att presenteras. Du kan sedan t.ex. från sidan 11 välja att påbörja en ny rad av serier och slumpningen sker då mellan dessa serier av sidor.  En sida som inte tillhör en serie innebär alltid att en serie som kommer efter denna påbörjar en ny slumpning.

Exempel 2.

I exemplet nedan används slumpning av serier på ett annat sätt. Sidan 1 tillhör ingen serie. Sidan 2-6 tillhör varsin serie. Detta innebär att eleven först kommer att se sidan 1, och sedan sidan 2-6 i slumpvis ordning. Sidan 7 tillhör igen ingen serie och presenteras därför som den 7:e sidan. Sidan 8-10 tillhör sedan igen varsin serie och kommer att presenteras i slumpvis ordning.