Resultat

För att komma till resultatsidan så klickar du på symbolen med ett stapeldiagram som finns uppe till vänster i Mitt material.

Procent rätt och redovisning av resultat

Här ser du hur många procent rätt eleven/eleverna har svarat, du kan även titta fråga för fråga och se vilka uppgifter eleven/eleverna har svarat rätt/fel på. I exemplet ovan har Anna och Elsa svarat 20% rätt, Jan har svarat 60% rätt. De uppgifter som är korrekt besvarade är grönmarkerade, de som är felaktigt besvarade är rödmarkerade.

Längst ner i rutan med resultat ser du hur många procent av eleverna som är klara med materialet (100%) och du ser också hur många procent av eleverna som har svarat rätt på respektive uppgift. Om du klickar på ett specifikt svar (t.ex. det första röda C på Annas rad) så öppnas den aktuella sidan i elevens material. Det kan t.ex. se ut som nedan.

Status för elever

Om eleven har gjort något med materialet sedan du senast var inloggad visas en gul stjärna. Du kan välja att markera en eller flera av eleverna genom att klicka i rutan före elevens namn. Om du klickar på asterisken uppe till höger så markeras alla elever. När du har markerat en eller flera elever kan du välja att ändra deras status.

Det finns tre alternativ att välja på. När du har valt en status så kommer denna att synas efter elevens namn. Den första alternativet är vertygen som indikerar att eleven ska jobba vidare med materialet. Denna symbol kommer då att synas i elevens inloggning. Det andra alternativet är en grön bock och indikerar att elevens resultat är granskat och godkänt. När du har markerat på detta vis så kommer materialet hamna sist bland materialen i elevens inloggning. Slutligen kan du välja att välja visa facit, när du har aktiverat denna status så kommer eleven i sin inloggning se detta och eleven ser då sina svar på uppgifterna i materialet när det öppnas.

Meddelande

För varje material finns en unik chatt. I denna kan du och eleven skicka meddelanden till varandra. T.ex. för att återkoppla kring elevens arbete, beskriva varför du vill att eleven granskar en gång till, eller om eleven vill ställa frågor till dig. Du skriver ett nytt meddelande i rutan och trycker sedan på den gröna bocken. Klicka på förstoringsglaset för att se meddelandehistoriken.

Fler funktioner

Slutligen finns det längst ner till höger ytterligare tre funktioner. Med den första knappen öppnar du elevens material. Du ser då hur materialet ser ut för eleven. Med den andra knappen kommer du till facit (se nedan). Med den sista knappen så kan du radera materialet hos eleven.

Resultat – elevinloggning

Varje material som finns under elevens material kan ha ett antal olika symboler som visar för eleven vad som har hänt med materialet eller vad den ska göra med materialet. Om det inte finns någon symbol så innebär det att eleven inte har öppnat med materialet ännu. I det vänstra hörnet syns en pratbubbla om läraren har skrivit ett nytt meddelande (“Se Stavning: ks-ljudet” och “Hitta alla -djur” i bilden ovan). Genom att klicka på pratbubblan längst upp till höger i bild så kommer eleven till meddelandehistoriken för det markerade materialet.

I högra hörnet ser eleven vilken status du som lärare har gett materialet. När eleven har besvarat alla frågor i ett material så blir materialet svartvitt under Mitt material (se “Hitta alla – djur” i bilden ovan).