Verktygsfältet

Verktygsfältet ger dig möjlighet att anpassa innehåll. Verktygsfältet kommer fram när du har markerat bild, ljud, text eller flerval bild/flerval text på arbetsytan.

 • Fästa. När du har klickat på häftstiftet så kan eleven inte flytta på bild/ljud/text eller radera den. Endast du som lärare kan flytta på objektet genom att ta bort häftstiftet.
 • Ändra storlek. Förstora & förminska.
 • Spegelvänd. Spegelvänd bild.
 • Rotera. Höger & vänster.
 • Visa text. Alla bilder/ljud från arkivet har tillhörande text som du kan välja att visa.
 • Redigera text. Du kommer till textredigeraren och kan då redigera den text som hör till bilden/ljudet.
 • Duplicera. Skapa en kopia (inklusive tillhörande ljud/text).
 • Ta bort ljud. Om det finns ett ljud kopplat till en bild eller text tar du bort detta genom att trycka på denna knapp.
 • Radera. Hela bilden/ljudet/texten/övningen tas bort.
 • Ljud vid start av sida.  När högtalaren med ett S ovanför markeras så kommer det ljud som hör till bilden att spelas upp när sidan öppnas. Du kan ha upp till 5 ljud som spelas i vald ordning, detta markeras med att en siffra syns ovanför högtalaren som motsvarar den ordningsföljd ljudet kommer att få.
 • Bläddra sida om du klickar på bilden. När symbolen med en pil i rutan är markerad så kommer eleven automatiskt till nästa sida genom att klicka på bilden. Om du klickar på pilen igen kommer den peka åt vänster och då kommer eleven till föregående sida genom att klicka på bilden.
 • Gå tillbaka till mitt material. Genom att markera den stora pilen (avslutasymbol) så kommer eleven automatiskt tillbaka till “mitt material” genom att klicka på den bild som har denna funktion kopplad till sig.

Återgå till startsidan om redigerarläget.