Textmeny och talsyntes

Om du klickat på textmenyn så kommer du direkt till textredigeraren. Här kan du skriva in önskad text eller klistra in text från annan plats. På vänster sida har du alternativen, fetstil, kursivt samt val av avstånd mellan bokstäver. På höger sida väljer du färg och upptill väljer du typsnitt och textstorlek.

Slutligen kan du nere i högra hörnet välja om du vill aktivera talsyntes för texten. Det finns fyra inställningar för talsyntes, svenska normal hastighet, svenska långsam hastighet, engelska normal hastighet och engelska långsam hastighet. När du är klar sparar du genom att klicka uppe i högra hörnet.

Du kan när som helst ändra text i materialet, klicka på texten och välj sedan symbolen för text i verktygsfältet. Tips! Om du vill aktivera talsyntes till all text i material kan du smidigt gör det från inställningar för materialet.

Återgå till startsidan om redigerarläget.