Placera rätt

Med Placera rätt kan du skapa övningar där eleven ska placera bilder och/eller text på rätt ställe. Först väljer du vart de rätta positionerna ska vara och lägger en bild på varje ställe. Du kan välja upp till 10 positioner.

När du har placerat ut bilderna så markerar du en av bilderna och klickar på den färgade kvadraten med en siffra i. Du kommer då se en symbol med denna kvadrat nedanför bilden. Du bläddrar från 1-10 genom att klicka på pilarna.

Sedan placerar du ut de bilder som ska höra till varje position. När en bild är markerad så klickar du på den färgade cirkeln med en siffra i. Du kommer då att se en symbol med den färgade cirkeln nedanför bilden. När du är klar klickar du på disketten längst upp till höger för att spara. Om du vill prova övningen så klickar du på knappen för Elevläge.

Inställningar

Klicka på den blå rutan med en prick i för att ändra inställningar för placering och antal bilder. Du kan välja att 1-4 bilder visas i taget eller att alla bilder som ska placeras rätt visas (*). Du kan också välja om bilderna ska visas där du har placerat ut dem, eller om de ska visas centrerat nedtill i bild. Slutligen kan du välja belöning: tal och vinjett, tal, vinjett eller avaktivera.

Återgå till startsidan om interaktiva uppgifter.