Översikt över elevernas material

Här kan du se alla material som du har delat med dina elever. Genom att klicka på förstoringsglaset så kan du välja att filtrera utifrån följande: elev, grupp, klass, ämne och taggar.

För adaptiva övningar så kan du se vilken nivå eleverna befinner sig på. Alla adaptiva övningar innehåller 10 nivåer. Information om nivå finner du längst upp till höger på den adaptiva övningen. För övningar med flervalsfrågor så får du följande information:

  • procent rätt på övningen
  • text i grönt om klart
  • text i orange om ej slutfört

Om du i detalj vill se hur en elev svarat på en övning så klickar du på den gröna knappen nertill på sidan för att öppna elevens material.

För övningar som ej är adaptiva eller ej med flervalsfrågor så är det en orange bock om eleven har öppnat materialet och en grön bock om eleven har tryckt på tillbaka-knappen på sista sidan. Om du klickar på ögat till höger om en elevs namn så får du enbart upp undervisningsmaterial för den eleven.

Om du för muspekaren över ett material så får du detaljerad information. Klicka på stjärnan längst till vänster på sidan för att markera flera undervisningsmaterial samtidigt.

Återgå till startsidan för guider.