Översikt över elevernas aktivitet

Denna sida innehåller en översikt över det undervisningsmaterial som elever har i Mitt material. Klicka här för att komma till en kort videoguide.

För adaptiva övningar så kan du se vilken nivå eleverna befinner sig på. Alla adaptiva övningar innehåller 10 nivåer. Information om nivå finner du längst upp till höger på den adaptiva övningen. För övningar med flervalsfrågor så ser du procent rätt på övningen, text i grönt om klart och i orange om ej slutfört. Om du i detalj vill se hur en elev svarat på en övning så klickar du på den gröna knappen nertill på sidan (Öppna elevens material).

För övningar som ej är adaptiva eller ej med flervalsfrågor så är det en orange bock om eleven har öppnat materialet och en grön bock om eleven har tryckt på tillbaka-knappen på sista sidan. Om du klickar på förstoringsglaset till höger om en elevs namn så får du enbart upp undervisningsmaterial för den eleven.

Om du för muspekaren över ett material så får du detaljerad information. Klicka på stjärnan längst till vänster på sidan för att markera flera undervisningsmaterial samtidigt.