Öppna material i elevläget

Genom att på startsidan – lärare klicka på Öppna på högersidan så får du se materialet så som det kommer presenteras för dina elever (elevläge). I elevläget så sparas inga ändringar. Elevläget kan vara lämpligt att använda för att köra material i grupp eller helklass då ändringar ej ska sparas. Elevläget är även till för att förhandsgranska hur material du själv skapat eller ändrat kommer se ut för eleverna.

Återgå till start av manual.