Översikt

Genom att klicka på knappen ÖversiktStartsidan – Lärare kommer du till översikt över mina delade. Här får du tydlig överblick över vilka elever du har delat material med och också information om status för de olika materialen. Om du klickar på den röda papperskorgen i det övre högra hörnet så får du upp en markeringsruta vid varje material. Du kan sedan välja att markera alla dem material du vill radera och sedan bekräfta genom att klicka på papperskorgen igen och skriva in ditt lösenord.

Om du klickar på ett material så kommer du till mer detaljerad information om det materialet.

Den information som då presenteras för varje elev du har delat materialet med är: elevens användarnamn, klass, grupp (om aktuellt), status (t ex. om eleven har öppnat materialet), datum (när något senast hände med materalet, t.ex. eleven genomförde ändringar).

Översikt – Aktivitetslogg

Genom att klicka på förstoringsglaset i det övre högra hörnet i en elevs ruta så kommer du till elevens aktivitetslogg. Här kan du se vad eleven har gjort och när.

Översikt – Markera elev

Genom att markera en eller flera elever på höger sida så får du fram ett antal valmöjligheter. Du kan endast radera eller skriva meddelande om du har markerat mer än en elev.

  • Öppna – du öppnar då materialet i elevläget och ser då även om eleven har gjort några ändringar till materialet.
  • Redigera – du öppnar då materialet i redigerarläget och ser eventuella ändringar eleven har gjort och du kan även själva göra ändringar och ge eleven återkoppling direkt i materialet.
  • Ladda ner – du laddar då ner materialet så att det hamnar i ditt material (Mitt material).
  • Radera (kan göras för flera elever samtidigt) – genom att klicka på papperskorgen så raderar du materialet från elevens mapp.
  • Markera alla – genom att klicka på knappen till höger så markerar du alla elever och kan då radera eller uppdatera meddelandet till alla elever.
  • Meddelande (kan redigeras för flera elever samtidigt) – här ser du det meddelande elev fick till materialet. Du kan här även uppdatera meddelandet. T ex. om du gått igenom ändringar eleven gjort kan du här lämna återkoppling.

Återgå till startsidan för guider.