Översikt över elevernas material

Denna sida innehåller en översikt över det undervisningsmaterial som elever har i Mitt material. För adaptiva övningar så kan du se vilken nivå de befinner sig på. Alla adaptiva övningar har 10 nivåer. Elevens nivå finner du längst upp till höger på det adaptiva materialet.

För övningar med flervalsfrågor så ser du procent rätt på övningen, text i grönt om klart och i orange om ej slutfört. Om du i detalj vill se hur eleven svarat så klickar du på den gröna knappen nertill på sidan (Öppna elevens material).

För övningar som ej är adaptiva eller ej med flervalsfrågor så är det en orange bock om eleven öppnat materialet och grön bock om eleven tryckt på tillbaka-knappen på sista sidan.

Om du klickar på förstoringsglaset till höger om en elevs namn så får du enbart upp den elevens undervisningsmaterial. Klicka på stjärnan längst till vänster på sidan för att markera flera undervisningsmaterial samtidigt

Återgå till startsidan för guider.