Mer information – tidigare version

Skoltavlan

Skoltavlan kommer att vara en webbaserad plattform där elever och lärare kan skapa och dela med sig av undervisningsmaterial för No-ämnena och matematik, årskurs F-3. Skoltavlan erbjuder nya möjligheter för elever att på ett aktivt, individanpassat och lekfullt sätt delta i skapandet av digitalt material. För att anmäla intresse att pröva på så klicka här. Nedan följer en beskrivning av möjligheterna som Skoltavlan kommer erbjuda.

Skapa undervisningsmaterial

När du skapar nytt material så gör du själv alla inställningar och väljer alla delar i utformningen. Du kan också välja att redigera material som någon annan användare har skapat och göra det till ditt eget. När du skapar nytt material gör du följande val och inställningar:

 1. Välj mall. Du kan välja att skapa lektionen utifrån ett fast färgschema och med fasta positioner för text och bild. Även om du väljer en mall kan du fritt ändra inställningar på varje sida i materialet. Men när du skapar en ny sida så kommer denna att följa mallens design.
 2. Materialets egenskaper.
  • Beskrivning. Beskriv kortfattad innehållet i undervisningsmaterialet och syftet med detta.
  • Kategorier och taggar. Ange ämne, årskurs om materialet är anpassat för någon särskild målgrupp och vilken typ av innehåll du skapar. Ange valfria taggar.
 3. Skapa materialet
  • Nu skapar du materialet genom att använda redigeringsläget som beskrivs nedan. Du kan när som helst spara materialet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Dela material

En av huvudfunktionerna med Skoltavlan är möjligheten att dela ditt material. Du kan välja att dela med dina elever, eller med dina kollegor, du kan också välja att bidra till biblioteket genom att dela materialet med alla Skoltavlans användare.

Inställningar

När du gör inställningar för att dela så styr detta i första hand hur elever kommer att se lektionen. Du väljer om eleverna enbart ska kunna titta på materialet, eller om de också ska kunna interagera med det. Om du väljer att eleverna ska kunna redigera materialet gör du inställningar för på vilket sätt de ska kunna göra detta. Läs mer under inställningar för elev.

Dela med elev

När du väljer att dela ditt material med elever skriver du först ett meddelande där du beskriver vad du vill att eleverna ska göra med materialet. Sedan väljer du vilka elever du vill dela med. Du kan dela t.ex. till hela klassen, eller till någon av de grupper som finns på din skola (extrasvenska, extramatte, etc.).

Dela med lärare

När du delar med andra lärare på din skola gör du vanligen inga ytterligare inställningar. Du kan dock välja att skriva ett meddelande till dina kollegor om varför du delar materialet och hur du har tänkt att det ska användas.

Dela med biblioteket

Om du väljer att dela med biblioteket så bidrar du till alla användares upplevelse av Skoltavlan. När du delar med biblioteket får du möjlighet att justera beskrivningen eller lägga till fler taggar. När du har delat med biblioteket kan du sedan se hur andra upplever din lektion och få feedback via andra användares kommentarer. När du delar med biblioteket skapas en ny kopia av din lektion som delas, innehållet i ”Mitt material” kommer inte att förändras.

Inställningar för elev

När du ska dela material med elever så gör du först inställningar för hur materialet ska visas. Om du väljer att eleven endast ska kunna ”Visa” materialet behöver du inte göra ytterligare inställningar. I de fall då du vill att eleven ska interagera med materialet så måste du välja inställningar för att kunna gå vidare.

Du kan här ställa in vilka bilder eleven ska kunna använda när denne arbetar med materialet. Du kan välja om eleven ska kunna ladda upp eget innehåll och om eleven ska kunna skriva egna texter.

Biblioteket

Biblioteket består av innehåll skapat av lärare runtom hela landet. Ju mer skoltavlan används, desto mer växer biblioteket. I biblioteket finns också innehåll skapat av lärare som har bjudits in av Skoltavlan för att skapa lektioner utifrån utvalda teman.

Mina favoriter

Om du hittar material i biblioteket som du är intresserad av, men inte hinner titta närmare på för tillfället kan du välja att favoritmarkera materialet. När du senare öppnar biblioteket igen kan du välja att visa endast det material som du har favoritmarkerat.

Mina rekommendationer

Andra lärare på din skola kan välja att rekommendera material till dig. Detta material hamnar då i ”Mina rekommendationer”. Genom att välja att visa dina rekommendationer ser du enbart det material som andra lärare har tipsat dig om. Du kan i biblioteket också rekommendera material till dina kollegor.

Sök

I grundläget av sök skriver du in fritext och får upp det undervisningsmaterial där den text du skrivit finns i titel eller beskrivning. Du kan också göra ytterligare inställningar för sökningen.

Du kan välja dessa inställningar för vilket material som ska visas:

 • Högst betyg
 • Popularitet
 • Mina favoriter
 • Mina rekommendationer

Följande filter finns att använda:

 • Ämne: Markera de ämnen du söker. Vissa lektioner kan ha innehåll som rör flera ämnen, men i Skoltavlan markeras alltid ett huvudämne som materialet utgår ifrån.
 • Årskurs: Markera de årskurser som är relevanta för dig.
 • Anpassning: Markera de målgrupper som du är intresserad av att hitta material till. T.ex. synnedsättning, ADHD, autism, dyslexi finns bland valen.

Visa markerat material

När du klickar på ett undervisningsmaterial kommer du till en detaljerad vy av detta. Du kan då se följande saker:

 • Beskrivning: Här beskrivs i text materialets innehåll och syfte.
 • Ämne: Vilket är huvudämnet
 • Anpassning: Är materialet anpassat för någon särskild målgrupp?
 • Årskurs: Vilka årskurser riktar sig materialet till?
 • Typ av innehåll: Vilken typ av innehåll är detta? T.ex. prov, diagnos, grupparbete.
 • Taggar: Har den som skapat materialet angivit några taggar? T.ex. algebra, medeltiden etc.
 • Betyg: Vilket medelbetyg har innehållet
 • Kommentarer: Här kan du läsa andra användares kommentarer kring innehållet.
 • Favorit: Klicka här för att favoritmarkera materialet.
 • Rekommendera: Klicka här för att rekommendera materialet till en kollega.
 • Hämta: Spara materialet till ”Mitt material”.

Redigeringsläge

I Skoltavlans redigeringsläge skapar du undervisningsmaterial. Du kan välja att utgå ifrån de media som finns tillgängliga i Skoltavlan, eller ladda upp egna filer. Tänk på att respektera upphovsrätten och endast använda media som är fria att använda, eller att du anger upphovsrättsinnehavare om detta är kravet för att använda något. Om du vill vara säker på att inte göra intrång på upphovsrätten kan du använda bilder ur Skoltavlans arkiv, bilder du själv har tagit, eller de bilder som är skapade för Skoltavlan. Du kan också göra inställningar i din sökmotor så att endast fritt material visas. 

Bilder

Under bilder kan du lägga in bilder från Skoltavlan, Skoltavlans arkiv eller ladda upp egna filer. Bilderna är sorterade utifrån följande kategorier:

 1. Egna bilder
 2. Bokstäver, siffror, matematiska symboler, geometriska figurer
 3. Djurriket: Bl.a. svenska och exotiska däggdjur, fiskar, fåglar
 4. Växtriket/natur/väder/rymden: Bl.a. svampar, träd, blommor, planeter, klimat
 5. Människan och skapat av människan: Bl.a. kroppsdelar, fordon, källsortering, mat, dryck

När du har dragit in en bild på tavlan så kan du göra inställningar för bilden. Du kan lägga till text, förstora, förminska, rotera, spegelvända, vända upp och ner.

Ljud

Under ljud kan du lägga in ljudfiler i ditt undervisningsmaterial, dels finns Skoltavlans material och skoltavlans arkiv, dels kan du lägga in egna ljudfiler. Följande kategorier finns:

 1. Egna ljud (här kan du spela in nya ljudfiler också)
 2. Bokstäver och siffror
 3. Djur
 4. Fordon och liknande
 5. Ljudeffekter: Positiva ljud, negativa ljud etc.

Text

Här kan du lägga in text i undervisningsmaterialet. Det finns 6 typsnitt att välja mellan och varje typsnitt finns i olika storlekar och med/utan bakgrundsfärg och med olika färger på texten. Typsnitten har valts ut utifrån rekommendationer för elever med dyslexi.

 1. Trebuchet MS (rekommenderas för dyslektikter)
 2. Times new roman
 3. Arial (rekommenderas för dyslektiker)
 4. Courier New (Monospace vilket innebär att alla bokstäver tar lika mycket utrymme)
 5. Impact
 6. Comic sans ms (rekommenderas av vissa för dyslektiker då det påminner om hur vi skriver för hand).

Rita och figurer

Här kan du rita fritt och lägga in figurer, t.ex. cirklar, rektanglar, pilar etc. Om du ritar ovanpå en bild du har lagt in i ditt undervisningsmaterial skapas detta som ett separat lager som du kan ta bort vid behov.

 1. Rita fritt
 2. Figurer
 3. Former

Länkar

Här kan du lägga in länkar i ditt undervisningsmaterial.

 1. Nedladdningsbara filer
 2. Filmer som bäddas in
 3. Länk till webbsida

Frågor och svar

Denna funktion gör det möjligt för dig att skapa bl.a. prov, test och diagnoser. Du anger vilka områden på en sida som innehåller rätt svar, eller vart rätt svar ska anges. Beroende på hur du väljer att svar ska anges kan du få provet automatiskt rättat. Detta gäller t.ex. vid flervalsfrågor. Du kan också välja att eleven ska ange svar på andra sätt.

 1. Flervalsfrågor
 2. Svara med bild
 3. Svara med ljud
 4. Svara med text

Administration

När din skola anmäler intresse för att använda skoltavlan kommer ett administratörskonto skapas. Välj en lärare som får denna roll inledningsvis. Ni kan själva på er skola välja om ni vill ha flera administratörer, eller om ni vill att endast person ska ha ansvaret för detta.

Lärare

Du kan enkelt importera lärarlistor med hjälp av import-verktyget i skoltavlan. När du skapar lärarprofiler väljer du om lärarna ska vara administratörer eller inte.

Elever

Du kan enkelt importera elevlistor med hjälp av import-verktyget i skoltavlan. Alla elever tilldelas en klass. Du kan också välja att skapa grupper av elever. T.ex. de elever som är i behov av särskilt stöd i svenska, eller de som har läs och skriv-svårigheter.