Mappar

Under Mitt material kan du välja att sortera i mappar. Du kommer till funktionen Mappar genom att klicka på den gröna symbolen bredvid förstoringsglaset på din startsida. Funktionen mappar visas då till höger på skärmen. Till vänster på skärmen ser du fortsatt Mitt material.

Du kan med funktionen mappar göra följande:

  • Visa material i – välj att endast visa material i en av dina mappar.
  • Flytta valt material till – välj att flytta det material du har markerat till en av dina befintliga mappar.
  • Flytta valt material till – ange ny mapp, ange namn på en ny mapp du önskar att skapa, när du klickar på ok så skapas mappen och det markerade materialet flyttas till mappen.
  • Flytta allt material ur – flytta ut allt material från en mapp.
  • Radera allt i mappen – radera allt material i en mapp. Detta måste bekräftas med ditt lösenord.