Läs och välj rätt bild

Klicka på skapa nytt från startsidan och välj Snabbskapa – Läs och välj rätt bild. Välj först ett namn och gör en beskrivning. Du kan här också välja att göra en beskrivning för eleven och ange taggar. Klicka sedan på nästa och välj skolform och ämne. Klicka till sist på Spara för att gå vidare och skapa övningen.

Du gör sedan dina inställningar och val. Välj vilka bilder du vill ha, mall, hur många bilder som ska visas på varje sida, text till startsidan och hur ofta du vill att en belöningsanimation ska visas. Klicka till sist på Spara och visa för att se hur materialet kommer att se ut. När du är nöjd med övningen klickar du det röda krysset för att återgå till din startsida.

Tips! Du kan också ändra texten som hör till en bild. När du markerar en bild så får du upp en ruta längst ner. När eleven sedan klickar på rätt svar så kommer det förinspelade ljudet spelas upp