Information om nivåer – stava till ordet och läs ordet

På samtliga nivåer förekommer endast ljudenliga ord, alltså inga fonem som består av mer än en bokstav används och inga ord med dubbelteckning är inkluderade i övningarna. På de senare nivåerna förekommer korta vokaler. På den första nivån introduceras ett begränsat antal bokstäver och två eller tre fonem per ord. Från nivå två och framåt används alla bokstäver utom W, X, Z och Q. Ytterligare nivåstegring sker genom att konsonantkluster introduceras och att antalet fonem utökas.

Nedan redovisas de olika nivåerna:

  • Nivå 1 – Två till tre fonem, konsonanterna S, L, R, N, V, M, K, B, T, F och vokalerna A, O, E, I
  • Nivå 2 – Två till tre fonem alla bokstäver utom W, X, Z, Q
  • Nivå 3 – Fyra fonem alla bokstäver utom W, X, Z, Q
  • Nivå 4 – Tre fonem, alla bokstäver utom W, X, Z, Q, konsonantkluster kan förekomma
  • Nivå 5 – Fyra fonem, alla bokstäver utom W, X, Z, Q, konsonantkluster
  • Nivå 6 – Fem fonem, alla bokstäver utom W, X, Z, Q, konsonantkluster kan förekomma