Importera elever

Här nedan följer en snabb guide för hur du lägger till flera elever samtidigt.

För att lägga till elever behöver du ha behörighet som Admin på din skola. När du har loggat in på Skoltavlan klickar du på Admin längst ner i högra hörnet. Klicka på elever. Klicka sedan på importera. Här klistrar du in en lista på de elever som ska importeras (t.ex. från Excel).

Listan ska vara i 6 kolumner med följande information i respektive kolumn:

  • första kolumnen – elevernas namn
  • andra kolumnen – e-postadress (om aktuellt)
  • tredje kolumnen – unika användarnamn (kan vara samma som elevnamn om ej upptaget)
  • fjärde kolumnen – lösenord
  • femte kolumnen – klass
  • sjätte kolumnen – grupp

Uppgifter för en elev kan sedan ändras genom att markera eleven ur listan.