Importera elever

Om du vill importera flera elever samtidigt så kan du klistra in en lista från Excel.

Listan behöver innehålla följande:

  • första kolumnen – elevernas namn
  • andra kolumnen – e-postadress (om aktuellt)
  • tredje kolumnen – unika användarnamn (kan vara samma som elevnamn om ej upptaget)
  • fjärde kolumnen – lösenord
  • femte kolumnen – klass

Uppgifter för en elev kan sedan ändras genom att markera eleven ur listan.