Flerval – bild

Med Flerval – bild kan du skapa flervalsuppgifter med en fråga i text eller ljud och svarsalternativ i form av bilder. Först väljer du din fråga. Du kan skriva in frågan i text, välja ett färdigt ljud från ljudarkivet, spela in ett eget ljud eller kombinera ljud och text. Du kan alltid aktivera talsyntes för text om du så önskar.

Som grundinställning finns tre svarsalternativ. Du lägger till en ytterligare rad genom att klicka på plustecknet och tar bort en rad genom att klicka på minustecknet. Du flyttar position på alternativen med pilarna till höger.

För varje svarsalternativ väljer du bild genom att klicka på texten “Bild?”. Du ändrar om alternativet är rätt eller fel genom att klicka i rutan där det står “Rätt svar” eller “Fel svar”. Du kan också för varje svarsalternativ välja att ha en bild som visas och/eller ett ljud som visas/spelas upp efter att eleven har klickat på det alternativet.

När du väljer en bild så kommer texten som är kopplad till denna bild automatiskt att skrivas in i textrutan (tal) längst till vänster. Välj först bild skriv sedan en text i rutan tal om du inte vill använda texten som är kopplad till bilden. När du är klar klickar du bocken uppe i högra hörnet. För att redigera markerar du flervalsuppgiften i redigerarläget och väljer sedan redigera (ABC med verktyg under) i verktygsfältet som visas nedtill i bild.

Inställningar

Om du vill göra ytterligare inställningar klickar du på kugghjulet som du hittar uppe till höger. Du har då följande val:

  • Ett eller flera rätt svar
  • Ändra svar på/av (om eleven ska kunna försöka igen vid fel svar)
  • Slumpad placering (ordningen på alternativen slumpas)
  • Responsljud eller responstal (du kan även välja om det ska komma före eller efter ljud som du själv har lagt till)
  • Visa stor bild på/av (om stor bild ska visas om eleven svarar rätt)
  • Rätt/felbild, (om eleven svarar rätt visas en bock, om eleven svarar fel visas ett kryss)
  • Hastighet på sidbyte (här kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan nästa sida visas)
  • Färgschema/design för frågeruta
  • Storlek på frågeruta, antal kolumner 1-10
  • Uppdatera alla flerval bild (alla inställningar kopieras till alla flerval bild i materialet, tänk på att detta även gäller antal kolumner och storlek, vilket kan göra att materialet ser konstigt ut om du innan har haft olika design på olika sidor).

Återgå till startsidan om interaktiva uppgifter.