Redigerarläge för elever

Detta läge kan användas när eleven själv ska skapa och anpassa ett material. Till exempel om du vill att eleven ska skriva en text eller lägga till bilder på ett tema.

Om du väljer redigerarläge så kan du välja vad eleven ska ha tillgång till. De mappar som du önskar att eleven ska ha tillgång till markera så att de visas i färg.

Tillbaka till Skapa nytt material