Dela med

Undervisningsmaterial kan delas med Biblioteket, lärare eller med elever.  Nedan beskrivs de val och inställningar du kan göra i respektive läge under dela med.

Dela med Biblioteket

Genom att dela till Biblioteket så bidrar du till att mer lärorikt och anpassat undervisningsmaterial finns tillgänglig för elever och lärare även på andra skolor. För att dela så behöver du först godkänna villkoren för att dela och sedan klicka på Skicka. Du hittar då sedan materialet du delat om du går till Biblioteket. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orangea knappen.

Dela med lärare

För att dela till andra lärare så klickar du på den blå knappen och markerar de lärare du vill dela med och klickar sedan ok. (du kan även dela till lärare direkt från biblioteket). Godkänn villkoren och klicka på Skicka. Materialet hamnar då i varje lärares Mitt material. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orangea knappen.

Dela med elever

För att dela till elever så klickar du på den blå knappen och markerar de elever du vill dela med, klickar ok och klickar sedan på Skicka. (Du kan även dela till elever direkt från biblioteket). Materialet hamnar då i varje elevs Mitt material. Om det sen tidigare finns inlagt så syns här ett meddelande till eleverna. Meddelandet går att redigera genom att markera rutan. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orangea knappen.

Återgå till startsidan för guider.