Dela med

Undervisningsmaterial kan delas med Biblioteket, lärare eller med elever.  Nedan beskrivs de val och inställningar du kan göra i respektive läge under dela med.

Dela med Biblioteket

Genom att dela till Biblioteket så bidrar till att mer lärorikt och anpassat undervisningsmaterial finns för elever runt om i Sverige. För att dela så behöver du först godkänna villkoren för att dela och sedan klicka på Skicka. Du hittar då sedan materialet du delat om du går till Biblioteket. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orange knappen.

Dela med lärare

För att dela till andra lärare så klicka på den blå knappen och markera de lärare du vill dela med och klicka ok. Godkänn sedan villkoren och tryck på Skicka. Materialet hamnar då i varje lärares Mitt material. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orange knappen.

Dela med elever

För att dela till elever så klicka på den blå knappen och markera de elever du vill dela med och klicka ok och tryck sedan på Skicka. Materialet hamnar då i varje elevs Mitt material. Om det sin tidigare finns inlagt så syns här ett meddelande till eleverna. Meddelandet går att redigera genom att markera rutan. Om du vill förhandsgranska materialet innan du skickar så klicka på den gröna knappen så kommer du till elevläge. Om du vill se över beskrivning och inställningar för materialet så klicka på den orange knappen.

Återgå till start av manual.