Bliss

Om du har ett abonnemang på Bliss så kan du använda symboler och blissord från Bliss när du skapar material i Skoltavlan. Bliss är ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska, det vill säga att de står för en idé eller är internationellt kända, till exempel siffror. Bliss har en egen grammatik som till sin uppbyggnad liknar andra språk. Med bliss kan man kommunicera på samma sätt som med teckenspråk eller talad och skriven svenska.

För personer som saknar tal, ofta i förening med rörelsehinder kan bliss vara ett komplement till talet. Den som har fullgod språkförståelse kan, med rätt stöd, utnyttja blissystemet fullt ut. Även personer med stora svårigheter att förstå tal och uttrycka sig, kan ha förmåga att använda blissystemet. Logga in, läs mer, eller starta ett abonnemang genom att klicka på länken nedan:

https://blissonline.se

För att lägga till bilder i Skoltavlan som du har hämtat från Bliss använder du dig av funktionen ladda upp. Nedan följer en beskrivning av hur du går till väga.

Gå till redigerarläget och klicka på symbolen för bildarkiv.

Klicka på symbolen för att ladda upp.