Biblioteket

Biblioteket består av innehåll skapat av pedagoger och lärare runtom i hela landet. Ju mer skoltavlan används, desto mer kommer biblioteket att växa. I biblioteket finns också innehåll skapat av pedagoger och lärare som har bjudits in av Skoltavlan för att skapa lektioner utifrån utvalda teman.

Kategorier

I kategorier är materialen sorterade i grupper. Till exempel läsförståelse, NO-material eller positionssystemet. Med hjälp av kategorier hittar du snabbt en grupp material som är lämpliga att använda inom ett avgränsat område.

Nytt

Här är materialen sorterade utifrån när de lades till i biblioteket. Du får snabbt en överblick på vad som är nytt genom att välja detta alternativ.

Populärt

Om du uppskattar ett material som du har laddat ner från biblioteket kan du välja att ge materialet “tummen upp”. De material som har fått flest “tummen upp” hittar du genom att välja populärt.

Nedladdat

Genom att välja detta alternativ får du upp en lista på det material som har laddats ner flest gånger.

Mina delade

Genom att klicka på mina delade ser du vilket material du har valt att dela till biblioteket. Om du inte har delat något till biblioteket är listan tom.

Sök

I grundläget av sök skriver du in fritext och får upp material där den text du skrivit finns i lektionens titel eller beskrivning. Du kan också göra ytterligare inställningar för sökningen, exempelvis kan du söka på material anpassas för olika elevgrupper, exempelvis elever med dyslexi eller synnedsättning.