Förinställda funktioner i ljudarkivet

I ljudarkivet finns ett antal mappar med en asterisk* i slutet av mappens namn. Ljudfilerna i de mapparna har förinställda funktioner.

avsluta*

I denna mapp är alla bilder tilldelade ett ljud för avslut. När eleven klickar på bilden så kommer eleven automatiskt tillbaka till “mitt material”. Den inställning som är förvald är alltså “gå tillbaka till mitt material”.

gå vidare*

I denna mapp är alla bilder tilldelade ett ljud för att bläddra sida. När eleven klickar på bilden så kommer eleven automatiskt till nästa sida. När du använder en av dessa bilder så kommer bläddrapilen inte vara synlig utan istället den bild för gå vidare som du har valt. Den inställning som är förvald är alltså “bläddra sida i material”, pil till höger.

backa*

I denna mapp är alla bilder tilldelade ett ljud för att bläddra sida. När eleven klickar på bilden så kommer eleven automatiskt till föregående sida. När du använder en av dessa bilder så kommer bläddrapilen inte vara synlig utan istället den bild för att backa som du har valt. Den inställning som är förvald är alltså “bläddra sida i material”, pil till vänster.