Administration

Med hjälp av administrationsverktyget håller du enkelt koll på alla elever och lärare på din skola. Du kan enkelt importera klasslistor och även skapa egna anpassade grupper.

Lärare

Alla lärare på skolan som ska använda skoltavlan läggs till som unika användare. Detta möjliggör för varje lärare att göra sina egna anpassningar och välja att visa just de elevlistor som är aktuella för respektive lärare.

Elever

Elever kan enkelt sorteras i olika grupper. En elev kan till exempel ingå alla grupperna åk 1, åk 1a -grupp b och lågstadiet. Ni väljer själva på er skola hur många grupper ni vill skapa och vilka elever som ska ingå i respektive grupp. Detta möjliggör att snabbt kunna dela material med alla elever som har en viss typ av behov eller som tillhör en viss klassammansättning eller särskild undervisningsgrupp.