Adaptiva övningar

Nu finns det flera adaptiva övningar i både webb- och appversionen av Skoltavlan. Varje övning innehåller 10 nivåer och svårighetsgraden anpassar sig efter hur eleven presterar. För att ta del av de nya övningarna i appen så behöver du uppdatera till den senaste versionen i App Store. 

Inställningar

Om du i webbversionen av Skoltavlan hämtar en adaptiv övning från Biblioteket till Mitt material så kan du ändra inställningar för övningen innan du delar med elever. På bilden nedan så ser du vilka inställningar som finns. Du kan bland annat välja startnivå, progressionstakt och frekvens av belöningar. OBS! Du kan även låsa övningen till en viss nivå om du vill att elev enbart ska öva på en nivå som du valt.

Så här gör du om du vill låsa en övning:

  1. Hämta önskad adaptiv övning till Mitt material från biblioteket (webbversionen).
  2. Klicka på inställningarna för övningen från Mitt material.
  3. Välj nivå som du vill eleven/eleverna ska jobba på och klicka på symbolen med låset och därefter på den gröna bocken. 
  4. Dela övningen med eleven/eleverna.