Om

Vad är Skoltavlan?

Skoltavlan är en plattform där du skapar och delar interaktivt undervisningsmaterial. Skoltavlan kommer finnas både i webbversion och som app.

Skapa undervisningsmaterial

I Skoltavlan kan du och dina elever enkelt skapa undervisningsmaterial. Använd de bilder och ljud som finns i Skoltavlan eller lägg till egna bilder och ljudklipp. Du kan också utgå ifrån undervisningsmaterial från Skoltavlans bibliotek och anpassa det till dina elevers behov. 

 • Använd Skoltavlans interaktiva funktioner för att skapa lärorikt undervisningsmaterial för dina elever
 • Du kan exempelvis skapa pekböcker, flervalsuppgifter, övningar där eleven ska sortera eller kategorisera
 • Som lärare väljer du vilka funktioner eleven ska se och och ska använda så att det kan anpassas för dina elevers behov
 • När du skapat ett undervisningsmaterial kan du smidigt skicka det till elevens Skoltavlan-app

Biblioteket

Biblioteket är skoltavlans hjärta där du hittar innehåll skapat av lärare från hela landet. I biblioteket kan du bland annat:

 • Söka innehåll anpassat för olika målgrupper (t.ex. dyslexi, ADHD, elever med synnedsättning)
 • Se vilket undervisningsmaterial som har fått högst betyg
 • Favoritmarkera material som du vill återkomma till senare
 • Tipsa kollegor om material som du tror att de kan ha nytta av

OBS! Du kan redigera alla bilder, texter etc. i det material du laddar ner från Biblioteket för att anpassa efter just dina elevers behov.

Följ dina elevers arbete

Med Skoltavlan kan du smidigt dela undervisningsmaterial med dina elever. Sortera eleverna utifrån klasser och grupper. Du kan t.ex. enkelt få en överblick av alla dina elever som har extrastöd i svenska och vilket material de arbetar med tillsammans med specialpedagogen.

 • Följ varje elevs arbete och utveckling
 • Dela undervisningsmaterial till grupper eller klasser
 • Skicka kommentarer till elevernas arbete
 • Ge instruktioner till varje undervisningsmaterial, individanpassa vid behov

Skoltavlan har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).